itw_construction_logo


Pidetään pallo kasassa!

 

 

 Made in Europe

MADE IN EUROPE
Paslode ja Duo-Fast -naulat  valmistetaan Tanskassa, Espanjassa ja  Ruotsissa. Lähellä tuotettu naula kehittää aluetaloutta, työllisyyttä ja tehostaa logistiikkaa. Näin voidaan myös varmistua  oikeudenmukaisista toimintatavoista, jossa tuote on jäljitettävissa aina raaka-ainevalmistajaan asti. Teollinen tuotantoprosessimme on ISO 9001 laatusertifioitu.

 

 

 Jatkuvaa tuotekehitystä

JATKUVAA TUOTEKEHITYSTÄ
Eurooppalaisissa Paslode ja Duo-Fast tuotekehitys-yksiköissä työskentelee yli 500 henkeä. He kuuntelevat jatkuvasti ammattirakentajia ja kehittävät yhä parempia nauloja ja työkaluja (esim. GALV-PLUS®, RounDrive®, EasyClick, jne.)

 

 

 Ympäristön ystävä

YMPÄRISTÖN YSTÄVÄ
Paslode ja Duo-Fast pitävät huolta, että lapsillamme on parempi elää. Käyttämämme raaka-aineet ovat mahdollisimman puhtaita (sinkkipitoisuus 99,99%) eikä niissä ole lainkaan raskasmetalleja, kuten kromia, kadmiumia tai lyijyä. Myös suolahapon käyttö tuotannossa on mennyttä aikaa. Naulakärkien pinnoiteaine täyttää EU-direktiivin ja liuotteen sisältö noudattaa ympäristösuojelumääräyksiä. Tuotanto-laitokset ovat ISO 14001 ympäristösertifioituja, eli laitoksilla on kierrätysohjelma ja ne pienentävät aktiivisesti hävikkiään ja turhaa energian kulutusta. Paslode ja Duo-Fast naulat ovat  vihreitä nauloja.

 

 

 Täyttää vaatimukset TÄYTTÄÄ VAATIMUKSET
Paslode ja Duo-Fast täyttävät niin kansalliset vaatimukset (DIN, DTU,VTT) kuin myös EU-määräykset ja asetukset. Viimeisin lisäys listaan on EUROCODE 5 eli rakenteiden suunnitteluohje. Paslode ja Duo-Fast täyttää kaikki työturvallisuusvaatimukset, kuten EN792 ja 75/324/EEC aerosolidirektiivit, ja osallistuu Iso-Britanniassa, Saksassa ja Tanskassa aktiivisesti standardointityöhön.

 

 

Tutustu esitteeseen!

 

 

 

Katso video!

 

 

 

 

 

 

Tuotantolaitos Tuotteet ISO 9001 ISO 14001
Ranska: Panos-ja kaasunaulaimet Spit ja Paslode impulssi- ja panosnaulaimet KylläKyllä KylläKyllä

Ranska: Kemiallinen ankkurointi

Spit kemialliset tuotteet
(esim. Epomax ja Epobar)
KylläKyllä KylläKyllä
Ranska: Ankkurit ja naulat Spit ankkurit
esim. Spit Fix ja C6/C9 naulat (Pulsa)
KylläKyllä KylläKyllä
Ranska & Saksa: Sähkötyökalut

Spit sähkötyökalut
(esim. Spit 328, 352 ja D88E.

KylläKyllä KylläKyllä
Tanska: Naulat Paslode teippisidosteiset naulat, Duo-Fast SN-naulat, Duo-Fast kuumasinkityt rullanaulat KylläKyllä  KylläKyllä
Ruotsi: Naulat Duo-Fast IN-naulat KylläKyllä KylläKyllä

 

 

Mikä on ISO 14001 ?

ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöstandardi. Se on malli ja ohjeistus hyvälle ympäristökäytännölle ja mittatikku organisaation toimintojen kehittämiseen.

 

ISO 14001 auttaa organisaatioita parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa ja osoittaa, että yritys hallitsee myös ympäristöasiat. Sillä sitoudutaan pysyvään kehitystyöhön ja lakisääteisten vaatimusten noudattamiseen.

 

ISO 14001 parantaa ympäristöriskien hallintaa ja turvaa toiminnan jatkuvuutta. Se tehostaa raaka-aineiden ja energian käyttöä jätemääriä vähentämällä. Yrityksen henkilökunnan ympäristötietoisuus lisääntyy ja ympäristösuojelulliset vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät.

 

ISO 14001 ottaa huomioon ympäristövaikutukset tuote-ja palveluketjujen kaikissa vaiheissa. Siihen sitoutuminen osoittaa yrityksen asiakkaille, yhteistyökumppaneille, yhteisöille, viranomaisille ja rahoittajille vastuullisuutta ympäristöasioiden hoidossa.

 

 

 

 

 

 

 

Mikä on ISO 9001 ?

ISO 9001 määrittää vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle, jolla organisaatio osoittaa kykynsä toimittaa tuotteita asiakkaiden vaatimusten kuin myös kaikkien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Laadunhallintajärjestelmä tähtää myös asiakastyytyväisyyden parantamiseen.

 

ISO 9001:n avulla luodaan, dokumentoidaan ja toteutetaan laadunhallintajärjestelmä, ylläpidetään sitä ja parannetaan jatkuvasti sen vaikuttavuutta. Siinä kirjataan selkeästi yrityksen laatupolitiikka ja laatutavoitteet.

 

 

Tutustu esitteeseen!